Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.

A.S. FHU

127, Gierczyce
tel. 14 615 56 20


Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności