Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.

A & M

Bagno 16B, Węgrów
tel. 25 792 00 58


Znak BT-3 „blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Polityka Prywatności