Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.

A & M

Bagno 16B, Węgrów
tel. 25 792 00 58


Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Polityka Prywatności