Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Pakgaz

Budowlanych, Rybnik
tel. 32 424 02 94


Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Polityka Prywatności