Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Aliten

Sosnowa 5, Rybnik
tel. 32 422 65 87


Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46.
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Polityka Prywatności