Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.

A & A

Nowodąbrowska 28, Tarnów
tel. 14 625 08 00


Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Polityka Prywatności