Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.

6,60 Ekostyl

Przemysłowa 14b, Lubin
tel. 76 749 56 29


Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Polityka Prywatności