Stacje benzynowe w Polsce

Miasto - woj.

A & M Motor-Oil

Węgierska 14, Kraków
tel. 12 423 53 22


Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Polityka Prywatności